Stavební úpravy č.p. 152 v Nové Pace

místo: Niederlova ul., Nová Paka
investor: Jaroslav Doubek
DSP, ATD, realizace: 2014-15
zednický mistr: Mirek Kalenský z Paky
truhlářský mistr: Pepa Mühl z Brda

Projekt měl za cíl úsporně rehabilitovat historický dům (dle lomenice r.1789, vestavba tah.komína z r.1889), který byl těžce poznamenán nevhodnými úpravami v 60.letech min. století (částečné podezdění, výměna oken atd.). Lomenice z roku 1789 byla citlivě opravena, v interiéru i exteriéru došlo k odstranění nevhodných povrchů, nátěrů, potěrů atd. Betonové podlahy byly vybourány, zemní vlhkost je komínovým efektem odváděna pryč. Spáry roubení byly vymazány hliněnou mazanicí, cihelné zdivo bylo opatřeno vápennou omítkou. Došlo k celkové stabilizaci nosné konstrukce.Byla obnovena původní vnitřní klasická (levá) dispozice a původní členění fasád. Počítá se s využitím pro rekreační účely.

Engine by bogan@post.cz