NABÍDKA SLUŽEB

Investorům, kteří vědí, proč spolupracovat právě s námi, nabízíme komplexní architektonické služby včetně zajištění všech fází projektové dokumentace. Pro naše klienty zajišťujeme inženýring, autorský dozor, spolupracujeme při výběru dodavatele, realizaci stavby a při uvedení stavby do provozu. fáze pojektové dokumentace:
- příprava projektu
- architektonická studie/návrh stavby (AS,DNS)
- projektová dokumentace k územnímu řízení (DUR)
- projekt ke stavebnímu řízení (DSP)
- prováděcí projekt (DPS, DPP)
- dokumentace zadání stavby dodavateli (DZS)
- skutečné provedení stavby

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Engine by bogan@post.cz