Revitalizace domu s peč. službou

místo: Nová Paka
ověřovací studie: 06/2015
architektonicko-stavební část: M.Doubek,V.Kikinčuk
energeticko-ekonomická část: J.Antonín,O.Kohout,P.Macháček
spolupráce: V.Včeliš,M.Janoušková,L.Erban

Studie se zabývá úpravami domu s peč. službou, který byl postaven v polovině 90.let 20.století. Revitalizace si klade za cíl zmírnit negativní vlivy stavby na své okolí,zkultivovat objekt po stránce architektonické, pozvednout stavební detaily a navrhuje energetickou optimalizaci provozu. Studie vyhodnocuje navrhované varianty úpravy obálky budovy a technických systémů. Výsledkem je porovnání ročních provozních nákladů, porovnání investičních nákladů na stavební i technologické varianty a výsledné srovnání souhrnných nákladů na investici a provoz v průběhu let užívání (s výpočtem na 30 let). Výpočet provozních nákladů vychází z energetického hodnocení stavební části a v návaznosti aplikuje změny ve zdrojích energie včetně jejich účinnosti a ceny spotřebovávané energetické komodity.

Engine by bogan@post.cz