Přístavba tělocvičny a úprava obecního úřadu

místo: Valdice
objednatel: Obec Valdice
stupeň PD: předprojektová příprava - ověřovací studie
koncept: 03/2015

Studie se zabývá novostavbou tělocičny při ZŠ Valdice, jejím zasazením do stávající zástavby a úpravou navazujícího okolí. Bylo vytvořeno nové veřejné prostranství s obytnými schody a parkem na zelené střeše nového zázemí tělocvičny. Obecní úřad dostal novou věž, která bude sloužit i hasičům, kteří sídlí ve stejném objektu jako Úřad. Revitalizace se tedy dotkne hned tří institucí - obecního úřadu, základní školy a has. záchr. služby.

Engine by bogan@post.cz