Revitalizace ulice Komenského

místo: Nová Paka
ÚS, DÚR, DSP: 2016-17
realizace: 2018
spolupráce: T. Nováková-Horáčková, J.Kaňka, J. Zaplatílek (TDI)

Revitalizace ulice Komenského, což je hlavní městská tepna propojující dopravní průtah Pakou s centrálním náměstím, je zaměřena především na zklidnění automobilové dopravy, organizaci parkování a kultivaci parteru. Navržena jsou opatření pro odstranění bariér, nová místa pro přecházení, městská zeleň a mobiliář. Součástí akce je přeložka vodovodu a komunikačních kabelů, nová vedení a přípojky inženýrských sítí a nové veřejné osvětlení.

Engine by bogan@post.cz