Rodinný dům ve svahu

místo: Nová Paka
studie: 2014
spolupráce: Ing.L.Zaplatílek, L.Erban

Na místě pro navrhovanou novostavbu byl již před 17 lety navržen rodinný dům lokálním projektantem. Kvůli stavbě došlo k odtěžení části svahu, po rozsáhlých zemních prácích a vylití části základů byla stavba ukončena. Aktuální projekt využívá současné terénní konfigurace. Z klasické hmoty se sedlovou střechou (v místě obvyklou) vybíhá novotvar vybíhající do prostoru. Hmotové řešení vychází z daných prostorových podmínek a jasně definovaného stavebního programu investora, kde byl kladen hlavní důraz na umístění všech obytných místností v jednom podlaží. Ve spodním podlaží se nacházejí technické a doplňkové provozy. Dům bude vytápěn tep. čerpadlem vzduch-voda, tep. ztráty s řízeným nuceným větráním s rekuperací nepřesahují 6kW.

Engine by bogan@post.cz