Rekonstrukce a přístavba secesního hostince

místo: Smidary
studie: 04/2016
spolupráce: L.Erban,J.Troníček,F.Korál

Studie řeší stavební úpravy bývalého hostince, který byl postižený řadou nevhodných zásahů. Záměrem je přestavba na ekonomicky funkční provozovnu – penzion/ restauraci se sálem a s částí pro rekreaci a ubytování. V návrhu obnovujeme původní zdobné průčelí a celkově kultivujeme hlavní objekt, ve kterém bude umístěna klasická restaurace v historizujícím duchu. Návrhli jsme vyhovující gastrozázemí, zvýšujeme ubytovací kapacitu v podobě volitelných modulů. Studie se rovněž zabývá celkovým návrhem a organizací pozemku investora s návazností na blízkou řeku Cidlinu, která bude jedním z nosných témat záměru investora.

Engine by bogan@post.cz