Revitalizace býv. kláštera paulánů v Nové Pace

místo: Nová Paka
studie: 2010-2011, DSP: 2011-2012
vypracováno ateliérem Arxstudio
klient: Život bez bariér, o.s.

Projekt přestavby hist.významného objektu pocházejícího z 2.pol. 17.st. Objekt je stavebně a historicky spjat se sousedním barokním chrámem Nanebevzetí P.Marie,který patří do skupiny staveb tzv. radikálního baroka.Dojde k očištění od dřívějších nevhodných úprav, k výměně vnitřních rozvodů, úpravě dispozice a k propojení se sousední budovou Centra bez bariér rozlehlou podzemní přístavbou. Projekt bude součástí žadosti o dotace z evropských fondů.

Engine by bogan@post.cz