Domov seniorů v Nové Pace

místo: Jiráskova a Svatojánská ul.
studie: 12/2019
předpokl. termín realizace: 2021-2022

Z oslovených 5 účastníků soutěže jsme byli vybráni k dopracování studie. Ke stávajícímu morálně zastaralému objektu jsme navrhli nové křídlo,které se má stát důstojným domovem pro 30 nových klientů. Stáv.objekt vykazuje řadu problémů,které se odráží ve vnitřním provozu i vnějším výrazu stavby. S ohledem na fin. možnosti volíme prostředky ke zlepšení organizace provozu, což povede i ke zvýšení komfortu uživatelů. Administrativní část přesouváme do nového křídla,rušíme nevhodnou rampu z ul.Svatojánská, na jejímž místě vznikne příjemný parkový prostor. Provozní dvůr (u Jiráskovy ul.) se díky umístění nového hlavního vstupu stává klíčovým komunikačním uzlem celého komplexu. Dále navyšujeme kapacity park.stání a kultivujeme okolí. Pokoušíme se o celkové vizuální propojení všech budov.

Engine by bogan@post.cz