Revitalizace býv. areálu Exatherm v Žel. Brodě

místo: Železný Brod
studie-Soutěž o cenu Petra Parléře 2012
spoluautor: Ing.arch. Aleš Zvolánek

Řešení oživuje stávající nefunkční architektonicko-urbanistickou strukturu. Citlivě reaguje na okolní prostředí města a zároveň efektivně propojuje okolní městské části i jednotlivé funkční plochy v rámci řešeného území. Uvažuje se s novou lávkou a s těsnějším zapojením Jizery do organismu města. Součástí návrhu je revitalizace stávající tržnice a návrh nových prvků (pobytová louka, klub, řemeslná ulička, výstavní prostory, dílny, platforma pro drobné podnikání, obchod).

Engine by bogan@post.cz