Dopravní terminál v Nové Pace

místo: Nová Paka, souč. parkoviště
soutěž: 07-09/2016
spolupráce: L.Erban, A.Zvolánek

Náš návrh nového terminálu se dostal do finále vyzvané soutěže. O vítězi nakonec rozhodla lidová anketa, ve které jsme skončili druzí. Navrhli jsme terminál do prostoru současného parkoviště u náměstí. Chtěli jsme oživit centrum, konečně zastavět proluku zv. "zbořeniště", zlepšit dopravní situaci. Přemístěním terminálu jsme navíc propojili autobusovou dopravu s železniční a terminál mohl být chápán jako přestupní uzel mezi více druhy dopravy. Pod novou zástavbu proluky jsme navrhli podzemní parkoviště, které by podstatně odlehčilo náměstí a přilákalo by soukromé investice v centru. Na místě pův. autobus. nádraží by vznikla rozsáhlá rozvojová plocha. Možnostem jak naložit s tímto prostorem jsme věnovali podstatnou část studie.

Engine by bogan@post.cz