Revitalizace ulice Stanislava Suchardy

místo: Nová Paka
úz.studie, projekt: 2017
spolupráce: J.Kaňka,S.Janák

Předmětem návrhu je regenerace veřejného prostranství ulice Stanislava Suchardy, ulice Kafkova a části Lomnické ulice, jasně definovat provoz v rámci veřejného prostranství, tj. vymezit plochy pro pěší, automobilovou dopravu a dopravu v klidu (tj. parkování) a kultivovat uliční detail, jako jsou povrchy, jejich rozhraní a jednotlivé části mobiliáře. Studie usiluje o zvýšení bezpečnosti chodců a odstranění konfliktních míst. Cílem je zobytnění ulice, zpříjemnění pobytu chodců, oživení a kultivace parteru.

Engine by bogan@post.cz