Cesty pro pěší na Pecce

zadavatel: Městys Pecka
studie, DÚR, DSP: 2019
spolupráce: St.Janák, M.Pyciak, M.Škrabal

V rámci této akce jsme vyprojektovali dva nové chodníky v centru obce v místech, která byla dosud pro pohyb chodců krajně nebezpečná. Realizace projektu zajistí chodcům bezpečnou cestu z náměstí do obytné čtvrti zv. Desatero. Druhá část projektu řeší pěší cesty ve směru od náměstí k hradu Pecka a dotýká se i dalších úprav na zeleném svahu pod hradem (vegetační úpravy, stabilizace svahů, nový mobiliář, zpevněné plochy atd.). Cesty budou opraveny a doplněny, přibude přírodní pískovcové schodiště (se zábradlím) a nový úsek chodníku v zatáčce pod hradem. V současné době probíhá stavební řízení na celou akci.

Engine by bogan@post.cz