Úpravy náměstí formou veřejného plánování

místo: Smidary
klient: Okrašlovací spolek Smidarska, o.s.
spoluautor: Ing.arch.Aleš Zvolánek
urb.studie: 09/2014

Navrhování úprav náměstí prof. Babáka ve Smidarech formou veřejného plánování. Úpravy se týkají změn v cestní síti, dopravním řešení, kompozice zeleně, návrhu mobiliáře, dětského hřiště. Zastupitelstvo hlasováním výsledný návrh přijalo, s realizací je počítáno do konce příštího roku.

Engine by bogan@post.cz