Revitalizace Masarykova náměstí v N.Pace

Návrh dočasných úprav - vítězná soutěžní studie (2012)
klient: Město Nová Paka
spoluautor: Ing.arch.Ivan Sládek

Na základě soutěžního zadání vznikla studie dočasné úpravy náměstí (na 5 až 8 let). Cílem bylo náměstí oživit neotřelou prostorovou instalací,zaměřit pozornost k současnému neutěšenému stavu a zapojit novopačáky do diskuze o nové podobě.Na náměstí měl být nově definován poměr parkovacích ploch k plochám pro pěší pomocí dřevěných hranolů (coolů).
Podívejte se na celý soutěžní panel.
(podzim 2014):Vedení Města se nakonec k ralizaci neodhodlalo.Dle nejnovějších informací náměstí čeká na vyhlášení velké architektonické soutěže, k čemuž by mělo dojít v tomto volebním období (do r.2018).Zadáním bude definitivní úprava náměstí s návazností na jeho okolí.

Engine by bogan@post.cz