Úpravy Muzejního náměstí

místo: Nová Paka
studie,DÚR: 08-12/2015
spolupráce: L.Erban,Ing.V.Kikinčuk,Ing.I.Kábrtová

Jedná se o veřejný prostor v ulici F.F.Procházky v centru Nové Paky vymezený průčelími budov Klenotnice drahých kamenů a Suchardovým domem (muzeum).Současný stav je neutěšený, se spoustou bariér a nevhodných objektů.Předložený návrh si klade za cíl prostor zkultivovat,vytvořit přívětivé prostředí pro pobyt návštěvníků občanských budov i náhodných chodců. Účelem úprav je rovněž definovat prostor jako výchozí bod naučné "geostezky". Navrženo je velkorysé mírné žulové schodiště s dvěma mezipodestami. Do spodního rohu prostranství je navržen mohutný informační nosič s poučením o projektu stezky s paleoparkem,o geologické minulosti regionu apod. Prostor bude na severozápadě uzavřen masívní monolitickou stěnou.V prostoru schodiště se objeví nový vodní prvek – lineární umělá vodoteč, která je destruktivně rozfázována do menších úseků. Na jejím konci budou nainstalovány skulptury pravěkých živočichů (model dvou krytolebců,vymřelého druhu,který se v lokalitě vyskytoval).

Engine by bogan@post.cz