Revitalizace Jírových sadů v N.Pace

klient: Město Nová Paka
spoluautor: Ing.Miroslav Pyciak
spolupráce: A.Králíček,V.Kikinčuk,Z.Fiedler ad.
studie,DÚR,DSP: 2013-2014

Úpravami chceme park oživit a zkultivovat, pietnímu místu u sochy "padlého legionáře" dát důstojnější ráz. Dojde k rekonstrukci cest, veř.osvětlení, umístění nového mobiliáře(koše,lavičky,inf.panel,rozcestník). Budou vysázené mladé hodnotné dřeviny a odstraněna nemocná nebo nevhodná zeleň.Současné schodiště je v havarijním stavu,bude nahrazeno dvěma novými v osách průchozích cest. Konfigurace terénu v severozáp.rohu parku umožní vytvoření přírodního amfiteátru s mlatovou manéží.
10/2014: Investor těsně před realizací odmítl náš návrh úprav pietního místa, který se týkal především nahrazení stávajícího rostlého pískovcového obelisku kultivovaným novotvarem. Tím byl koncept narušen.

Engine by bogan@post.cz