Interiér školy Nový PORG

spoluautor: Ing.arch.M.Daněk
místo: Praha Krč
studie: 2008
klient: První obnovené reálné gymnázium (PORG)

Studie ověřila možnosti dispozičních, interiérových a vnějších úprav pro nové využití komplexu budov staré školy. Studie byla podkladem pro realizační dokumentaci.

Engine by bogan@post.cz